ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ទំរង់មុខមនុស្...

ទំរង់មុខមនុស្សស្រដៀងតុក្កតា

0

គេហទំព័រ Petmaya បានផ្សាយនៅថ្ងៃ១៤ ខែកញ្ញា ឲ្យដឹងថា មនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្ត្រ បងប្អូនដែលមានអារម្មណ៍ថា ពួក​គា​ត់​មាន​ទំ​រ​ង់​មុ​ខ​ស្រ​ដៀ​ង​ឬ​ប្រ​ហា​ក់​ប្រ​ហែ​​ល​ដូ​ច​តុ​ក្ក​តា​ ​នៅ​តា​ម​ក​ញ្ច​ក់​ទូ​រ​ទ​ស្ស​ន៍​​ហើ​យ​អ្ន​ក​ខ្លះ​ទៀ​ត​សឹ​ង​តែ​ដូ​ច​បេះ​ដា​ក់​ក៏​មា​ន​ដែ​រ​។​
តោះមកមើលទំរង់មុខពួកគេ ទាំងអស់គ្នា ជាមួយ Post News ថាតើពួកគាត់មានបុគ្គលិកលក្ខណ:ស្រដៀងទៅនិងតុក្កតាប៉ុណ្ណា
មកមើលនៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

doll-1 doll-2 doll-3 doll-4 doll-5 doll-6 doll-7 doll-8 doll-9 doll-10 doll-11 doll-12 doll-13 doll-14 doll-15 doll-16 doll-17 doll-18 doll-19 doll-20 doll-21 doll-22 doll-23 doll-24 doll-25 doll-26 doll-27 doll-28 doll-29

doll-30
អេបិល

មតិយោបល់