ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត សង្គ្រាម សុខ ...

សង្គ្រាម សុខ ពិសីនិង លី អ៊ីវ៉ាធីណា រាលដាល

0

ភ្នំពេញ: ក្រោយពីសុខ ពិសី កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរឿងលី អ៊ីវ៉ាធីណា សរសើរបេក្ខនារីម្នាក់ ក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថា ច្រៀងពិរោះជាងខ្លួន គេកត់សម្គាល់ថា តារាស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោន ក៏បានបញ្ចេញវិដេអូឆ្លើយ តបនឹងសុខ ពិសីវិញភ្លាមៗ ។

ជាមួយនឹងការតគ្នា ដោយសង្គ្រាមជាពាក្យ សម្ដីដ៏កម្រនេះ ទាំងតារាសិល្ប: និងហ្វេនគាំទ្ររបស់តារាទាំងពីរ ក៏ឃើញផ្ទុះឡើងនូវជម្លោះពាក្យសម្ដី ធ្វើទំនាស់ទាំងមូលរាលដាលផងដែរ។ នៅលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក មានការលើកឡើងពី បញ្ហាថាអ្វីដែលលី អ៊ីវ៉ាធីណា បាននិយាយចំពោះកញ្ញា សុខ ពិសី ថាជាការមើលស្រាល ដល់តារាស្រីប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេររូបនេះ។ មនុស្សមួយក្រុម បានវាយតម្លៃថាលី អ៊ីវ៉ាធីណា ជាគណកម្មការដែលគ្មានវិជ្ជាជីវ: និងមានបំណងបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យសុខ ពិសី និងអ្នកគាំទ្រផ្ទុះកំហឹង ទើបបានជាអ្នកនាងលើកឡើង ពាក្យនោះជាសាធារណ: នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ។ ជាការបកត្រលប់វិញ មនុស្សមួយក្រុម ក៏បានវាយប្រហារ ថាហេតុផលដែល សុខ ពិសី ប្រកាន់ខឹងគឺជា រឿងហួសហេតុ និងបណ្ដាលមកពី នាងមិនព្រមទទួលស្គាល់ពី ការពិតពីទឹកដមសំឡេងរបស់ខ្លួន និងបេក្ខនារីដែលច្រៀងត្រាប់ តាមនាងប៉ុណ្ណោះ។

នៅលើសង្គមហ្វេសប៊ុក ឃើញមនុស្សពីរក្រុមចាប់ផ្ដើមពង្រីក ប្រធានបទមួយនេះឲ្យកាន់តែរាលដាលខ្លាំង ខណ:ដែលលី អ៊ីវ៉ាធីណា បញ្ចេញវិដេអូឆ្លើយតបសុខ ពិសី ក៏រឹតតែធ្វើឲ្យមានការវិភាគ បណ្ដាលឲ្យភាគីខាងសុខ ពិសី មិនសប្បាយចិត្តថែមទៀត។ នៅមិនទាន់ដឹងថាជម្លោះពាក្យសម្ដី របស់តារាទាំងពីរ ដែលពង្រីកដោយអ្នកគាំទ្រ ជាតារាសិល្ប:ផង និងហ្វេនម្ខាងៗនាពេលនេះ នឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវ ទាំងមូលកាន់តែត្រូវអូសបន្លាយ ៕

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-1

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-2

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-3

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-4

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-5

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-6

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-7

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-8

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-9

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-10

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-11

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-12

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-13

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-14

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-15

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-16

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-17

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-18

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-19

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-20

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-21

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-22

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-23

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-24

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-25

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-26

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-27

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-28

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-29

%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%96%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%b8%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%9b%e1%9e%b8%e1%9e%a2%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%92%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b6-30

Loading...