ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ប្រេដ ភីត ទឹក...

ប្រេដ ភីត ទឹកភ្នែករលីងរលោងពេលជួបកូន

0

អាមេរិក: បន្ទាបពីតុលាការបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ រវាង Angelina Jolie និង Brad Pitt ស្ដីពីរឿងជំនួបកូនចិញ្ចឹមទាំងប្រាំមួយនាក់ ជាបណ្តោះអាសន្ន ខណ:នេះ Brad Pitt បានជួបកូនជាលើកដំបូងហើយ ។ នេះដោយយោងតាមគេហទំព័រ MTHAI នៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។

លោក Brad Pitt រំភើបទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោង នៅពេលដែលបានចូលជួបកូនជាលើកដំបូង បន្ទាប់ពីមានរឿងក្ដីលែងលះគ្នា ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Brad ត្រូវពិនិត្យ រាងកាយរាល់ពេលមកជួបកូនៗ ព្រោះលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយករណីគ្រឿងញៀននិង គ្រឿងស្រវឹង នេះត្រូវអនុវត្តន៍តាមកិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុងរយ:ពេលបីសប្តាហ៍ ដែលសម្រេច ដោយតុលាការ ។

គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា លោក Brad មានសិទ្ធជួបជាមួយកូនៗដល់ត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នេះតែប៉ុណ្ណោះ ៕

band-1 band-2 band-3 band-4 band-5

មតិយោបល់