ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត តារាហូលីវូត ៦...

តារាហូលីវូត ៦ ដួង ជិះរថយន្ដថ្លៃដាច់គេ

0

ឆ្នាំ ២០១៦ នេះមានតារាហូលីវូត ៦ ដួង ដែលមានរថយន្ដទំនើបសេរីខ្ពស់ជិះ មែនហើយរថយន្តតម្លៃថ្លៃទាំងអស់នេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ និង ចំណូលដែលពួកគេរកបាន។

រថយន្ដពួកគេនោះអាចនឹងមិនជិះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែពួកគេអាចបង្អួតរថយន្តប្រណិតគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំធំៗទៅវិញទេ ដែលជាការពិត ក្រុមតារាហូលីវូតគឺតែងតែចូលចិត្តបង្អួតទឹកប្រាក់ ឬប្រាក់ចំណូលរកបានរបស់ពួកគេ ដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តថ្លៃ ឬវីឡាស្កឹមស្កៃជាដើម ៕

តារាហូលីវូតទាំង ៦ ដួង នោះរួមមាន ៖

១. Kim Kardashian ជិះឡាន Ferrari F430 តម្លៃជាង ១៨ ម៉ឺន ដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-8
២. P.Diddy ជិះឡាន Maybach តម្លៃ ៣៦ ម៉ឺនដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83-5

%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%836
៣. David Beckham ជិះឡាន Rolls-Royce Phantom តម្លៃជិត ៤០ ម៉ឺនដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83-4

%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-5

៤. Nicolas Cage ជិះឡាន Ferrari Enzo តម្លៃ ៦៧ ម៉ឺនដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-3
៥. Simon Cowell ជិះឡាន Bugatti Veyron តម្លៃ ១.៧ លានដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83-1
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-10
៦. Jay Z ជិះឡាន Maybach Excelero តម្លៃ ៨ លានដុល្លារ
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-2
%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b%e1%9e%82%e1%9f%81-7

ប្រភព៖ Alux.com

មតិយោបល់