ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម ...

អ្នកកំពង់ចាម ៥ថ្ងៃទៀត ប្តូរមកប្រើអគ្គិសនីកំពង់ចាមវិញ

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែក បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែក សូមធ្វើការផ្ទេរចរន្តអគ្គិសនីដែលកំពុងប្រើពីប្រភពប្រទេសវៀតណាម មកប្រើពីប្រភពអគ្គិសនីកំពង់ចាមវិញ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ដោយអគ្គិសនីវៀតណាម ធ្វើការេជួសជុល កែលម្អប្រពន្ធ័ខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅប្រទេសវៀតណាម ៕

មតិយោបល់