ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាករទឹកស្វ...

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងបើកទទួលថ្លៃទឹកវិញនៅថ្ងៃទី១០!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីមានការផ្អាកការទទួលថ្លៃទឹក ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលថ្មីប្រពៃណីខ្មែររួចមក នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងបើកទទួលថ្លៃទឹកវិញជាធម្មតា៕

មតិយោបល់