ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តំបន់មួយចំនួន...

តំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្រៀមដាច់ភ្លើង ចំនួន២ថ្ងៃ !

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាមនឹងសូមធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ចាម ដែលរួមមានដូចជា ៖
១.ឃុំថ្មី ឃុំក្រឡា និងឃុំរអាង នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ។
២.សង្កាត់កំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់