ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ចកម្...

សមត្ថកិច្ចកម្ពុជា បណ្តេញជនបរទេសខុសច្បាប់ចំនួន១១នាក់ ទៅប្រទេសដើមវិញ

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត និងអនុវិត្តនីតិវិធី បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី១ និងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ធ្វើការបណ្តេញជនបរទេសចំនួន១១នាក់ មាន២សញ្ជាតិ ជនជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា ចំនួន១០នាក់ និង ជនជាតិ កូរ៉េ ចំនួនម្នាក់ មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖
១,ឈ្មោះ SALAKO OLORUNJUEDALO AYODEJI ភេទប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី៧ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៤ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A06780558 បទល្មើសលួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( លើសទិដ្ឋាការកំណត់ ) បណ្តេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយ:ពេល៣ឆ្នាំ។
២-ឈ្មោះ CHUKWUOKOH DANIEL EBUKA ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩០ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 06166288 ទើបរកឃើ បទល្មើស លួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( គ្មានលិខិតឆ្លងដែន)។
៣ -ឈ្មោះ CHIFE ONYEKACHUKWU SIMON ភេទប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 05400094 បទល្មើស លួចឆ្លងដែនចូលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( អត់ប្រថាប់ត្រាចូលកម្ពុជា )
ឲ្យចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងយន្តហោះលេខ PG 934 វេលាម៉ោង១៥ និង៤៥នាទីពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅប្រទេសដើមវិញ។
៤-ឈ្មោះ GODWIN VICTOR IKENNA ភេទប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៣ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 06817452 បទល្មើស ឃុបឃិតលាក់បំពួនជនល្មើស។
៥-ឈ្មោះ UTITI CHIMARAOKE NWABUGO ភេទប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៦ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 50321917 បទល្មើស ឃុបឃិតលាក់បំពួនជនល្មើស។
៦-ឈ្មោះ DIKE MACDONALD CHIDUBEM ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៤ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 07702619 បទល្មើស លួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( លើសទិដ្ឋាការកំណត់ )។
៧- ឈ្មោះ AMAD AUGUSTINE CHINEDU ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៣ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 05045118 ទើបរកឃើញ បទល្មើស លួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( គ្មានលិខិតឆ្លងដែន )។
៨-ឈ្មោះ ALUKA IFECHUKWU EMMANUEL ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិនីហ្សេរីយ៉ា។
៩-ឈ្មោះ OKOYE NNAMDI SUNDAY ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩១ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 06598031បទល្មើស លួចឆ្លងដែនចូលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( អត់ប្រថាប់ត្រាចូលកម្ពុជា ) ។
១០-ឈ្មោះ CHUKWUZOR CHINEDU KENNEDY ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា កើតថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩២ លិខិតឆ្លងដែនលេខ A 07451358 បទល្មើស លួចឆ្លងដែនចូលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ( អត់ប្រថាប់ត្រាចូលកម្ពុជា )
ឲ្យចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងយន្តហោះលេខ QR 971 វេលាម៉ោង៥ និង ៣០នាទីពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅប្រទេសដើមវិញ។
១១-ឈ្មោះ KWEON KIWOOK ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ កូរ៉េ កើតថ្ងៃទី២៣ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៤៧ លិខិតធ្វើដំណើរលេខ CD 7170042 បទល្មើសលួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់(គ្មានលិខិតឆ្លងដែន ) ឲ្យចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជើងយន្តហោះលេខ OZ 740 វេលាម៉ោង១១និង៥៥នាទីពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅប្រទេសដើមវិញ៕

មតិយោបល់