-

សិស្សសាលា ប្រុសស្រី ជាច្រើននាក់ នាំគ្នាមិនចូលរៀន នៅម៉ោងសិក្សា ជិះម៉ូតូទៅ តំបន់អង្គរ ល្មើសច្បាប់ ចរាចរណ៍ ត្រូវបាននគរបាល ឃាត់ធ្វើការអបរំ

(សៀមរាប)៖មន្ត្រីនគរបាល បានឲ្យដឹងថាមាន សិស្សសាលា ប្រុសស្រី ជាច្រើននាក់ នាំគ្នាមិនចូលរៀន នៅម៉ោងសិក្សា ជិះម៉ូតូទៅ តំបន់អង្គរ ល្មើសច្បាប់ ចរាចរណ៍ ត្រូវបាននគរបាល ឃាត់ធ្វើការអបរំណែនាំ។
មន្ត្រីនគរបាល បានបន្ថែមថា សិស្សទាំងនោះ បាននាំគ្នា មិនចូលសាលារៀន ក្នុងម៉ោងសិក្សា នាំគ្នា ជិះម៉ូតូ ទៅនៅបរិវេណអង្គរ ល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៏ ត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍ នឹងនគរបាលការពារ បេតិកភណ្ឌ័ ការពារនឹងឈរជើងគោលដៅ បរិវេណអង្គរ ធ្វើការអបរំណែនាំ ។មន្ត្រីនគរបាល បញ្ជាក់ថា ការឃាត់ធ្វើការ អបរំនេះធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញ ថ្ងៃទី២៤ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦ នៅបរិវេណអង្គរ៕

   
    
 

មតិយោបល់