ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម!...

អ្នកកំពង់ចាម! ស្អែកដាច់ភ្លើងទៀតហើយ

0

​​កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់