ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកកំពត! ថ្...

​អ្នកកំពត! ថ្ងៃទី១៩នឹងដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ!

0

​កំពត: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពត បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់