ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប! ស...

អ្នកសៀមរាប! ស្អែកដាច់ភ្លើងនៅតំបន់មួយចំនួន..

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់និងPMT មួយចំនួនទៅតាមវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់