ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកក្រុងបាវ...

​អ្នកក្រុងបាវិត! ស្អែកដាច់ភ្លើងទៀតហើយ នៅតាមតំបន់មួយចំនួ​ន..

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ភ្លើងមួយចំនួននិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់