ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប ស្...

អ្នកសៀមរាប ស្អែកដាច់ភ្លើងហើយណា

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅPMT ២៤៨ ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ដើម្បីធ្វើការតម្លើងមួយទ្វារចរន្តជូនអតិថិជន៕

មតិយោបល់