ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅស្វាយរៀង

0

ស្វាយរៀង: យោងអគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង ៣ រសៀល នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅឃុំរមាំងថ្កោល ស្រុកស្វាយទាប ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេស ធ្វើការជួសជុលខ្សែបណ្តាញMV ។

អតិថិជន នឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀលវិញ៕

មតិយោបល់