ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ! ស្អែកដាច់ភ្លើងពេញមួយព្រឹក

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៦និងទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់