ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការត្រួតពិនិត...

ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តល្មើសល្បឿនលើដងផ្លូវ!

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមផេក អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យរថយន្តល្មើសល្បឿន នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់