ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ភ្លៀងកក់ខែបន...

​ភ្លៀងកក់ខែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន!…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានភ្លៀងកក់ខែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ ពីមធ្យមទៅច្រើន នៅថ្ងៃទី២២-២៣​ខែកុម្ភ: នៅតាមបណ្តាខណ្ឌ ស្រុក ក្រុងនៃរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់