ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រថយន្តដឹកទំនិ...

រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ និងរថយន្តដឹកកុងតឺន័រ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបើកឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាធម្មតា!

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹង ស្តីពីការបើកឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាធម្មតា ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ និងរថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅថ្ងៃទី៣ និងថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់