ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ យុទ្ធនាការពណ៌...

យុទ្ធនាការពណ៌ទឹកក្រូច ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបញ្ឍប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី

0

ភ្នំពេញ: នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខណ្ឌសែនសុខ បើកពិធីសម្ពោធ “ពិធីសម្ពោធយុទ្ធនាការពណ៌ទឹកក្រូច ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបញ្ឍប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី” ក្រោមអធិបតីភាពលោក ហ៊ុន ម៉ានី រួមជាមួយមន្ត្រីជាច្រើនទៀត។

យុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជា សាធារណ:ស្ដីអំពីសារ:សំខាន់នៃសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី និងកុមារីនៅក្នុងផ្ទះ កន្លែងការងារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដើម្បីចូលរូមការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា៕

មតិយោបល់