ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងមួយមេធំ ...

ភ្លៀងមួយមេធំ ធ្វើឲ្យជន់លិចតាមតំបន់មួយចំនួន នៅស្រុកវាលវែង!..

0

យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវាលវែង នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ភ្លៀងមួយមេធំ ធ្វើឲ្យឃុំអន្លង់រាប បានជន់លិចតាមតំបន់មួយចំនួន សូមបងប្អូននៅក្រោម មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន៕

មតិយោបល់