ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញាធរស្រុក...

អាជ្ញាធរស្រុកស្អាង៖ កម្ពស់ទឹកទន្លេបាសាក់មានការហក់ឡើងជាលំដាប់ អាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការរអិលបាក់ច្រាំងទន្លេ!

0

កណ្តាល: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកស្អាង បានឲ្យដឹងពី កម្ពស់ទឹកទន្លេបាសាក់មានការហក់ឡើងជាលំដាប់ អាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការរអិលបាក់ច្រាំងទន្លេ និងលិចភូមិសាស្ត្រមួយចំនួន ៖

មតិយោបល់