ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថិច្ចបញ្ជ...

សមត្ថិច្ចបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន២នាក់ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានមនុស្សស្លាប់និងរបួស ទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: សមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន២នាក់ ទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ខណ:ដែលពួកគេបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ រហូតបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួស កាលពីថ្ងៃទី៩ និងថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

មតិយោបល់