ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមឲ្យហើយទៅ...

ត្រៀមឲ្យហើយទៅ! អ្នករស់នៅខណ្ឌចំនួន៨ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងចន្លោះរយៈពេល៤ថ្ងៃ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ស្តីពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងចន្លោះរយ:ពេល៤ថ្ងៃ ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.