ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តម្លៃសាំង ៤០០...

តម្លៃសាំង ៤០០០រៀល

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហាញតារាថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន:នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.