ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទន្លេសេសាន ស្...

ទន្លេសេសាន ស្រុកអណ្តូងមាស បន្តស្រកចុះ ខណៈដែលទន្លេសេសាន ស្រុកវើនសៃ ឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្ន!

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី មកដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ៖
– ទន្លេសេសាន ស្រុកអណ្តូងមាស ទឹកមានកម្ពស់ ៧,២០ (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៥០ ម) ។
– ទន្លេសេសាន ស្រុកតាវែង ទឹកមានកម្ពស់ ៩,៨០ ម (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៩,៥០ ម) ។
– ទន្លេសេសាន ស្រុកវើនសៃ ទឹកមានកម្ពស់ ១០,១៧ ម (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៨,៥០ ម)៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.