ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កាំភ្លើងជាច្រ...

កាំភ្លើងជាច្រើនដើម ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋយកមកប្រគល់ជូនប៉ូលិស!

0

ព្រះវិហារ: នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ បានយកកាំភ្លើងកែច្នៃផ្សេងៗជាច្រើនដើម មកប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចវិញ ក្នុងនោះរួមមានកាំភ្លើងកាប៊ិន១៣ដើម និងកាំភ្លើងខ្យល់១៣ដើមផងដែរ ក្រោយពីដឹងថា មានការខុសនឹងច្បាប់៕

មតិយោបល់