ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាវុធកែច្នៃចំ...

អាវុធកែច្នៃចំនួន ២១ដើម ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ យកមកប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ច

0

ព្រះវិហារ: នៅថ្ងៃទី​២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាលរមទម​ស្រុក​រវៀង ក្រោយពីបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលក្ខណ:០៩យ៉ាងភូមិ-ឃុំមានសុវត្តិភាព នឹងផ្ដោតសំខាន់លើកការប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃខុសច្បាប់ មានប្រជាពលរដ្ឋយកអាវុធកែច្នៃចំនួន ២១ដើម (កាប៊ីន ១០ដើម,ខ្យល់ ០៧ដើម ,ស្នាតេះ ០៤ដើម) មកប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលរមទម៕

មតិយោបល់