ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកភ្នំពេញ ក...

អ្នកភ្នំពេញ កណ្ដាល និងព្រៃវែងត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ នៅតំបន់មួយចំនួននាពេលខាងមុខ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នឹងធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមទីតាំង និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.