ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានគម្រោងហើយឬ...

មានគម្រោងហើយឬនៅ!.. ចង់ដឹងថាបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះធ្វើនៅទីណាទេ?..

0

កោះកុង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម អាជីវកម្ម ឧស្សាហកម្ម ទេសចរណ៍ សម្រាប់ការអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី០៧ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៤ -១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តកោះកុង៖

មតិយោបល់