ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះមកដឹងពីអត្...

តោះមកដឹងពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (1$ = 4,042រៀល)

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែល១ដុល្លារ ស្មើនឹង ៤,០៤២រៀល ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.