ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! នឹងមាន...

ត្រៀម! នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ទូទាំង២៥ខេត្ត-ក្រុងនាពេលខាងមុខ!!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការព្យាការណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងតាមបណ្តារខេត្តដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់