ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបឋម» ម...

ព័ត៌មានបឋម» មានករណីអគ្គិភ័យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារចាស់

0

មានករណីឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងជាន់ខាងលើ នៅម៉ោង ៦ ១០នាទី ក្នុងសង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

ព៍ត៌មានលំអិតបន្ថែម Post News នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តនៅពេលក្រោយ

មតិយោបល់