ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបឋម » ...

ព័ត៌មានបឋម » អគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់ ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែង

0

អគ្គីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះផ្ទះនៅភូមិនៅ សង្កាត់ ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង នាវេលាម៉ោង ៦ រសៀល ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៨។

ព័ត៌មានលំអិតនឹងផ្សាយជូនបន្តនៅពេលក្រោយ

មតិយោបល់