ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កុំប្រហែសឲ្យស...

កុំប្រហែសឲ្យសោះ! ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងពីក្នុងប្រុងប្រយត្ន័ការពារសុខភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់