ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! ផលិតផ...

អុញនោះ! ផលិតផល ឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Sexy Slim និង Weight Up ត្រូវក្រសួងហាមឃាត់ការផ្សាយលក់ ដោយសារគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួង

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងស្តីពីការហាមឃាយ់ ការផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផល ឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Sexy Slim និង Weight Up គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.