ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ពេលវេលាមិនចាំ...

ពេលវេលាមិនចាំយើងទេ! ផ្អាកអាជីវកម្មរោងចក្រផលិតទឹកសៀង ទឹកម្ទេស ទឹកខ្មេះ និងទំនិញជាច្រើនមុខទៀត ក្រោយរកឃើញទំនិញខ្លាំងគ្មានច្បាប់

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សកម្មភាពមន្រ្តីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ បានសហការរួមជាមួយ គណ:កម្មាធិការ( គ ប ផ ក ) ចុះត្រួតពិនិត្យសិប្បកម្ម(រោងចក្រ)ផលិតទឹកសៀង ទឹកម្ទេស ទឹកខ្មេះ និងទំនិញជាច្រើនមុខទៀត ។

ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង ឃើញមានផលិតផល ទឹកម្ទេស ទឹកសៀង ទឹកខ្មេះ និងផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតចំនួន៤០មុខ ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងទៅលើទំនិញទាំងនេះឃើញថា មានច្បាប់ខ្លះ អត់ច្បាប់ខ្លះ និងមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតនៅលើស្លាកសញ្ញា ដូចជាលេខកូតខុស គ្មានស្លាកសញ្ញា ច ប ផ ។

ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យឃើញថារោងក្រនេះពុំមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងចំណុចខ្វះខាតខាងលើ គណ:កម្មការសម្រេចឲ្យផ្អាករោងចក្រនេះជាបណ្តោះអាសន្នឲ្យម្ចាស់ទៅបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.