ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសាធារណៈ...

ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន កែសម្រួលសមាសភាពអង្គភាពស្ថានីយថ្លឹងយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ នៅស្ថានីយ៍ជញ្ជីងអចល័តរាជានុកូល-ខេត្តស្ទឹងត្រែង, ស្ថានីយជញ្ជីងអចល័តត្រពាំងថ្លុង-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ,ស្ថានីយជញ្ជីងអចល័តកូនដំរី-ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសាធារណ:ការនិងដឹកជញ្ជូន បានចេញស្តីពីការ កែសម្រួលសមាសភាពអង្គភាពស្ថានីយថ្លឹងយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ដូចខាងក្រោម៖

នៅស្ថានីយជញ្ជីងអចល័តរាជានុកូល-ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖

ស្ថានីយជញ្ជីងអចល័តត្រពាំងថ្លុង-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖

ស្ថានីយជញ្ជីងអចល័តកូនដំរី-ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.