ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនកុំ...

សូមបងប្អូនកុំបារម្ភ! គុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានកម្រិតល្អប្រសើរ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩ ផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថា គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកម្រិតល្អប្រសើរ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.