ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រុងប្រយ័ត្ន...

ប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន! អំទ្បុងអាកាសធាតុក្ដៅ សូមចូលរួមបង្ការសុខភាពទាំងអស់គ្នា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីចូលរួមបង្ការសុខភាព ដែលអាចកើតមានក្នុងអំទ្បុងពេលអាកាសធាតុក្ដៅ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអសើឲ្យចូលរួម អនុវត្តន៍ វិធានការបង្ការ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់