ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់យានយន្តសរ...

ចាប់យានយន្តសរុបចំនួន ៣៥គ្រឿង ដឹកសំពីងសពោង ខ្វះឯកសារ…

0

ព្រះវិហារ: កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ សមត្ថកិច្ច បានចុះត្រួតពិនិត្យយានយន្ត កែច្នៃខុសលក្ខណបច្ចេកទេស ដាក់រានខាងក្រោយ ដឹកសំពីងសពោង និងខ្វះឯកសារ។

ប្រតិបត្តិការនេះ ចាប់បានយានយន្តសរុបចំនួន ៣៥គ្រឿង ឃាត់ណែនាំ ពិន័យតាមច្បាប់ចំនួន ១៩គ្រឿង ដឹកសំពីងសំពោង ១គ្រឿង ខ្វះឯកសារ ១៨គ្រឿង៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.