ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមមាតាបិតាគ្...

សូមមាតាបិតាគ្រប់រូប មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅក្មេងតូចៗគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់

0

កំពង់ស្ពឺ: គួឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ ការធ្វេសប្រហែសរបស់ឪពុក
ម្តាយ បណ្តាលឲកូនលង់ទឹកស្លាប់ទាំងបងប្អូន បែបនេះមាន
ច្រើនករណីហើយ ។
ដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់៕

 

មតិយោបល់