ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅខេត្តប៉ៃលិន...

នៅខេត្តប៉ៃលិន មានភ្លៀងកក់ខែ កំពុងធ្លាក់..

0

ប៉ៃលិន: តាមសេចក្ដីរាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា នៅវេលានេះ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅឃុំមួយចំនួននៃ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន៕

មតិយោបល់