ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ពេលនេះម្ដាយជន...

ពេលនេះម្ដាយជនរងគ្រោះ ចេញមុខប្ដឹងទារសំណងចំនួន ២០ម៉ឺនដុល្លារ ពីជនបង្កហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានរបាយការណ៍ពាក្យបណ្ដឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់