ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈនេះ ភ្លៀងក...

ខណៈនេះ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

0

ត្បូងឃ្មុំ: ខណ:នេះ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ពីខ្សោយ ទៅមធ្យម លើផ្នែកខ្លះនៃស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៕

មតិយោបល់