ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ យប់មិញកំពង់ស្...

យប់មិញកំពង់ស្ពឺ ភ្លៀងធ្លាក់មួយមេ ព្រឹកទ្បើងចឹងហ្មង!

0

កំពង់ស្ពឺ: កាលយប់ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឃុំគីរីវ័ណ្ណ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៦៨,០ មម៕

មតិយោបល់