ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹកនេះ ក្នុ...

ព្រឹកនេះ ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង មានភ្លៀងខ្លាំង!

0

កំពង់ឆ្នាំង: នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្លៀងដាក់១មេធំ ៣ម៉ោងមិនទាន់រាំង ត្រជាក់ត្រជុំចូលដល់លំនៅដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមបាចទឹក ដោយសារអត់លូបង្ហូរ ត្រង់ចំណុចពាក់កណ្តាលផ្សារលើ និងផ្សារក្រោម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង៕

មតិយោបល់