ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ច កំ...

សមត្ថកិច្ច កំពុងដុតដៃដុតជើង ចុះស្រាវជ្រាវ ករណីឃាតកម្ម កាត់ក្បាលយាយ និងចៅ យកទៅបាត់ នៅខេត្តកំពង់ចាម

0

កំពង់ចាម: សកម្មភាពសមត្ថកិច្ច ចុះស្រាវជ្រាវ ករណីឃាតកម្ម កាត់ក្បាល យាយ និងចៅ យកទៅបាត់ នៅឃុំថ្មពូន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម៕

មតិយោបល់