ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមចូលរួមគោរព...

សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា! ករណីម៉ូតូដួល នៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ថយចុះពីចំនួនជាង ៥០ករណី មកត្រឹម…

0

ភ្នំពេញ: ករណីម៉ូតូដួលនៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ជ្រោយចង្វា បានថយចុះពីចំនួនជាង ៥០ករណី កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មកនៅត្រឹមតែចំនួន ៨ករណីប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ម្សិលមិញ។

សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរ ស្លាកសញ្ញាចរាចរ និងគំនូសចរាចរ !

មតិយោបល់