ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រថយន្តលុចស៊ីស...

រថយន្តលុចស៊ីស RX350 ដែលពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋ ១៧-២-០៨៤៥ ដែលបុករបាំពុះចែកទ្រូងផ្លូវកាលពីយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មិនមែនជា…

0

សេចក្តីជូនដំណឹងនិងប្រកាសជាព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា រថយន្តលុចស៊ីស RX350 ដែលពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋ ១៧-២-០៨៤៥ ដែលបុករបាំពុះចែកទ្រូងផ្លូវកាលពីយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មិនមែនជា…

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.